Kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga a jelenleg és a jövőben gyakorlati oktatóként alkalmazott szakemberek/szakoktatók számára kötelező képzés. Azoknak a szakembereknek szól, akik iskolán kívüli külső gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolarendszerű szakmai képzésben. Amennyiben egy képzőhelyen több szakmában is végeznek tanulóképzést, valamennyi szakmában szükséges, hogy a szakmai végzettség mellett a gyakorlati oktatói végzettséggel is rendelkezzenek a gyakorlati oktatók. 

Megyénkben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara látja el a képzés és vizsgáztatás feladatát, az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából.

 

MIÉRT FONTOS A KÉPZÉS?

 

Az iskolai rendszerű szakképzésben 2019. szeptember 1-jétől a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. 100. § (1) bekezdés e) pontja és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 242. §-a, továbbá a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet alapján csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakember foglalkozhat tanulóval, amennyiben nem rendelkezik mentességgel. A jogszabályi kötelezettség egyaránt vonatkozik az évközi Tanulószerződéssel vagy az új Szakképzési Munkaszerződéssel és a nyári gyakorlatra létrejött Együttműködési megállapodás kereteiben folyó gyakorlati képzésre is.

 

Mentességben részesül az, aki az alábbi feltételek egyikének megfelel:
•    mestervizsgával rendelkezik;
•    a szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
•    szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel valamint legalább 5 éves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik;
•    60. életévét betöltötte.

 

Annak a gazdálkodó szervezetnek is érdemes beiskolázni, ahol mester dolgozik, hiszen sok esetben nem csak a mester foglalkozik a tanulóval, ill. a helyettesítések, szakember váltások miatt szükség van a végzettség biztosítására, ill. a nagyobb tanulói létszámot foglalkoztató képzőhelyeken több gyakorlati oktatóra is szükség van a képzéshez szükséges személyi feltételek biztosításához. A kamarai gyakorlati oktatói képzésben elsajátított ismeretek hasznosak a belső, vállalati képzések, betanító és munkaköri képesítést nyújtó, felnőttképzések oktatóinak is. A még nem akkreditált, leendő gyakorlati képzőhelyek esetében is fontos, hogy gyakorlati képzés megkezdéséhez felkészült, tanúsítvánnyal rendelkező oktatók fogadják a gyakorlatra érkező diákokat. 

 

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

 

A képzési idő 50 óra, amely két szakaszból áll: 25 óra elmélet, majd 25 óra (3 napos) egybefüggő tréning személyes jelenléttel. Megengedett hiányzás maximum 16% (8 óra). 

A képzés indításának tervezett időpontja: 2021. június (korlátozott létszámmal)

Ütemezése:

  • Elmélet 3 nap (8-15. óráig)
  • Gyakorlati tréning 3 nap  egybefüggő (8-15. óráig)
  • Elméletből on-line vizsga 48 óra időtartam alatt bármikor elvégezhető a vizsgafelületre adott jelszóval belépve (nem helyhez kötött)
  • Gyakorlati szituációs vizsga 1 nap (9-13 óráig)

 

A képzés során elsajátítható ismeretek, tantárgyak:

Az ELMÉLETI képzésben elsősorban a tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés, szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéshez szükséges alapvető pedagógia, szociálpszichológia, továbbá a fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikációs nehézségek és a szakmai gyakorlati képzéshez szükséges módszertani és dokumentációs ismereteket tartalmaz.

A gyakorlati TRÉNING során életszerű szituációkkal ismerkednek, ahol a trénerek olyan módszerekkel és egyedi tanácsokkal tudják ellátni a résztvevőket, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. Érzelmi intelligencia, kommunikáció, konfliktuskezelés, generációk együttműködésének fejlesztése, szociálpszichológiai ismeretek szituációs átadása gyakorlatias formában.

 

A képzés vizsgával zárul:

Az elméleti képzést online vizsga zárja, amely sikerességének függvénye, hogy a képzésben részt vevő továbbléphet-e a képzés tréning szakaszára. Próbavizsgákon mérhetik tudásukat mielőtt az záró éles vizsgát teljesítik. A tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja

A két vizsgarész sikeres teljesítése után megkapják a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hivatalos tanúsítványát a képzés elvégzéséről. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására. 

 

A képzésről készült tájékoztató kisfilmek az alábbi linken elérhetők és tekinthetők meg:

Kamarai gyakorlati oktatói képzés:   https://youtu.be/_LLvWzixAmA
Kamarai gyakorlati oktatói képzés, gyakorlati oktatók részére:  https://youtu.be/CF9v4bkF7Io
Kamarai gyakorlati oktatói képzés, gyakorlati oktatás vezető szemszögéből:  https://youtu.be/XPnncRWk4YY

 

JELENTKEZÉS MÓDJA, FELTÉTELEK, VIZSGADÍJAK

 

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára annál a területi kamaránál lehet jelentkezni, amelynek területi illetékessége alá a vizsgára jelentkezőt küldő szervezet, intézmény gyakorlati képzési helyszíne tartozik. A képzésre és vizsgára egy időben kell jelentkezni a Jelentkezési lap és mellékletei kitöltésével és csatolandó igazolások hiánytalan megküldésével.  

 

A jelentkezés feltételei:

A kamarai gyakorlati oktatói képzésre és vizsgára az bocsátható, aki a Szkr. 242. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján a gyakorlati oktatói feltételeknek megfelel. A jelentkező rendelkezik az oktatni kívánt szakképesítésnek megfelelő szakmai végzettséggel és 5 év szakmában igazoltan eltöltött gyakorlattal és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.
A képzést elkezdheti abban az esetben is, ha a gyakorlati idejéből minimális idő hiányzik, ebben az esetben viszont, csak akkor kezdheti meg oktatói tevékenységét, ha gyakorlati ideje eléri az 5 évet. Az önrész összegének befizetése és a képzési szerződés megkötése a képzés első napjáig esedékes, melyhez a kamara díjbekérőt állít ki és küld meg a hiánytalan jelentkezési dokumentációk beérkezését követően.

 

A képzés és a vizsga díja:

A képzési és vizsgadíj összesen: bruttó 114.300 Ft/fő, ebből, támogatott képzés esetén a résztvevő vagy munkáltatója által fizetendő 20%-os önrész: bruttó 22.860 Ft/fő. A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga díjának 80%-a, azaz bruttó 91.440 Ft támogatásból valósul meg, amennyiben a képzésben résztvevő a kamarai gyakorlati képzésre jogosult nyilvántartott szervezetek között szerepel. 

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

  • Jelentkezési lap
  • MUNKÁLTATÓI igazolás sablon
  • NYILATKOZAT büntetlen előéletről_jel lap melléklete
  • Ezen felül szükséges a szakmai bizonyítvány másolata és adott esetben a jelentkezési lap tájékoztatójában szereplő dokumentumok.

Az elektronikusan megküldött jelentkezési anyagokat eredetiben, papír alapon is szükséges eljuttatni a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarába postai úton vagy legvégső esetben személyesen.

 

Továbbképzési lehetőség:

A már kamarai gyakorlati oktatói tanúsítványt szerzett vagy mestervizsgával rendelkező oktatóknak, idén ősszel két napos készségfejlesztő továbbképzést szervezünk, mely lehetőséget biztosít az ön- és társismeret, az együttműködés, a kommunikáció, a sztereotípiák leküzdése, a konfliktuskezelés és a Z generáció teljesítmény-motivációs módszereinek megismerése területén.

 

Felnőttképzési Engedélyszám: E/2021/000104
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: B/2021/001003  
Projekt szám: NFA-KA-ITM-9/2020/TK/10
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat IDE kattintva érheti el.

Az induló képzésekről további információ kérhető:

Patvaros Krisztina

Munkahely: 
Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Beosztás: 
Gyakorlati oktatói referens
Cím: 
3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 
+ (36) (36) 429 - 612 115-s mellék
+ 36 20/402-4289
E-mail cím: 
krisztina.patvaros{#}hkik.hu